Proverbi

  • Cchiù è àvuta à muntàgna…

    Cchiù è àvuta à muntàgna, cchiù ccàrrica à nìva Traduzione: Più è alta la montagna, più carica la neve

  • U’ ccì lavar à capa aru ciucciu

    U’ ccì lavar à capa aru ciucciu, cà perdì l’acqua e ù sapùne! Traduzione: Non lavare la testa all’asino, che perdi acqua e sapone! Spiegazione: L’asino è, storicamente, il classico…

  • U’ lettu serva a ddui cosi

    U’ lettu serva a ddui cosi: o ccì dormi o tì riposi!