Dùi còsi au mùnnu sùnnu i cchiù pùtenti …

D

Dùi cosi au mùnnu sùnnu i cchiù pùtenti: amuri ì donna e còri di briganti

Traduzione:

Sono due le cose più potenti al mondo: l’amore di una donna ed il cuore di un brigante